Effect werkt voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere sociale dienstverleners. De vraagstukken in de non-profit sector lijken veel op die van de profit sector, maar de details zijn beslist anders te noemen.

 
 

iStock_000006051266_Large.jpg

EEMSDELTA COLLEGE

Het Eemsdeltacollege is een school die een kansrijke leer- en leefomgeving wil bieden. Sinds een jaar is een nieuwe bestuursvoorzitter aangetreden. De ambitie van het bestuur is om de school voortdurend te verbeteren. Werken met plezier, zorg voor leerlingen, doelmatigheid, leiderschap - allemaal thema's die samen met Effect worden opgepakt.

Daartoe verzorgen wij strategische sessies met het management team en de verschillende schoolteams. We werken mee met het opstellen van plannen, het stellen van prioriteiten en het vervaardigen van activiteitenplannen. We coachen teams en individuele werknemers om hen nog sterker te maken. 

Dit doen we met grote inzet en veel plezier en op structurele basis.

67_expanded_gallery2.jpg

LEGER DES HEILS

Het Leger des heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om heel verschillende redenen een beroep op hen doen. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij kernwaarden.

Effect werkt met het Leger des Heils op verschillende onderdelen samen. Wij zetten ons bijvoorbeeld in voor het programma 'Terugkeer naar Het Gewone Leven', waarin het Leger des Heils met ambulante medewerkers en medewerkers van de dagopvang zich inzet om mensen die getroffen zijn door heel verschillende problematiek weer 'op de rit' te krijgen.

Dit werk wordt met grote inzet en betrokkenheid verricht. Toch neemt de kwaliteit nog verder toe als iedereen doordrongen is van dezelfde uitgangspunten en werkwijzen en deze uitgangspunten steeds onderwerp van dialoog blijven, zodat zij voortdurend 'levend' blijven.  

 

 

 

DIENSTEN

Advies 
Coaching
Programmamanagement
Leiderschapsontwikkeling
Managementvaardigheden
Training                                        Intervisie                                      Procesoptimalisatie

NOG IETS

Dit
En
Dat
 

OF NIETS

Kan ook
Natuurlijk